BID’AH AKAN MERAJALELA SEHINGGA SUNNAH TIDAK AKAN NAMPAK

BID’AH AKAN MERAJALELA SEHINGGA SUNNAH TIDAK AKAN NAMPAK

Suatu ketika Hudzifah bin Yaman radhiyallahu ‘anhu mengambil dua batu dan meletakkan salah satunya di atas yg lain. Lalu beliau berkata kepada para Shahabat-nya :

”Apakah kalian melihat ada cahaya di antara sela-sela dua batu itu . . ? ? ”

Mereka berkata : ”Wahai Abu Abdirrahman, Kami tidak melihatnya kecuali sedikit saja . . ”

Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu berkata :
”Demi Dzat yang diriku berada ditangan-Nya, BID’AH benar-benar akan muncul sampai kebenaran tidak terlihat kecuali seperti cahaya diantara dua batu tersebut . .

Demi Allah, BID’AH AKAN benar-benar tersebar sehingga apabila ada sebuah bid’ah yg ditinggalkan mereka akan berkata : ”SUNNAH TELAH DI TINGGALKAN”.

(Al-Bida’ wan Nahyu’ Anha, hlm. 58).

https://agussantosa39.wordpress.com/category/1-bidah/%e2%80%a2-memahami-bidah/

____________